Volg onze bezigheden nu ook via Google+

Gaandeweg ontdekten we dat we minder frequent de blog bijhouden. Dit heeft te maken met de routine van ons dagelijkse leven. Hoeveel Nederlanders schrijven over hun dagelijkse leven? Toch vinden we het belangrijk om kleine en grote dingen te delen. De grote dingen zullen we op deze blog blijven schrijven, maar voor de meer kleinere dingen maken we gebruik van Google+. Wie geïnteresseerd is kan mij een E-mail sturen, waarna je een uitnodiging ontvangt om op die manier ons te volgen.
Aanmelden voor Google+ kan ook via deze link: Google+ aanmelden.

donderdag 31 mei 2007

Laatste tentamens aan de TUK

Beste mensen,

Opnieuw een bijzondere dag, want vandaag moest ik verder met het tentamen: Kerkrecht II. Vanmorgen ben ik vroeg opgestaan en om 6:30 uur een rondje gaan hardlopen. Wel vroeg, maar heerlijk. Want afgelopen weken had ik dit niet meer gedaan. Nu kon het weer, nu is er weer tijd om wat vet te verbranden. Toen ik thuis kwam zat de familie aan het ontbijt. Max z’n ogen werden groot van verbazing: ‘O, ik dacht dat je nog lag te slapen.’ ’t Is maar wat ze van je denken…

Anderhalve week geleden had ik het eerste deel van het tentamen Kerkrecht gemaakt. Dit was een schriftelijk tentamen waarin, in een tijdsduur van 8 uur, veertien kerkrechtelijke vragen beantwoord moesten worden! Vandaag werd dit gecomplementeerd door een mondeling onderzoek. Ook dit tentamen mocht ik met een voldoende afronden.

Dit betekent dat ik hiermee het onderwijstechnische deel van mijn studie heb afgerond! Formeel geen colleges en geen tentamens meer. Ik kan het nog niet helemaal bevatten en zit vol met gemengde gevoelens. Er is een hand boven mijn hoofd gehouden, want pas vanmiddag kreeg ik de correcties van mijn scriptie binnen. Niets te vroeg, niets te laat dus.

Als klap op de vuurpijl kwam ook ds. Frank Bruintjes langs. Hij heeft met ons een afspraak gemaakt met betrekking tot het kerkelijke examen. Er is een voorlopige datum geprikt op do. 5 juli. De laatste regiovergadering voor de zomer vakantie. Of ik dit gaat halen hangt mede af van mijn afstuderen aan de TUK.

Ik houd jullie op de hoogte,
Hans

woensdag 30 mei 2007

Tentamen Aramees

Nog wat confuus schrijf ik deze update. Vandaag was een van die ‘monsterdagen’. Niet zozeer omdat moeders vandaag jarig is; ‘gefeliciteerd ma!’ Maar omdat vandaag zo’n ‘erop op of eronder’ dag was. Nu wil ik het niet zwaarder maken dan nodig is, maar toch onze planning zit vol, zeg maar.

Afgelopen weken heb ik gebuffeld om het Bijbelse gedeelte dat in het Aramees geschreven is te kunnen vertalen. Vandaag werd van mij die proef op de som afgenomen. Om 15:30 ben ik naar de Universiteit getogen om mij te laten tentamineren. Eerlijk gezegd was het niet echt een succes verhaal. Ik heb een aantal teksten moeten vertalen, maar al bij de eerste tekst sloeg ik dicht. :-/

Na drie verzen zijn we daarom over gegaan naar een andere tekst uit Ezra. Dat ging beter, maar ik bleef behoorlijk gespannen. Mijn docent had hier gelukkig oog voor en heeft mij erdoor heen geholpen. Na een krappe anderhalf uur was het lijden voorbij. Mede door het resultaat van het begin ben ik uitgekomen op een zesje. Een zes. Met andere woorden dit tentamen is achter de rug! Dit betekent dat ik verder kan met het volgende tentamen: Kerkrecht II. Voor wat betreft de tentamens is dit de laatste hobbel, morgen hoort u allen meer.

Het dringt nog niet helemaal door, maar voor mij staat één ding vast:
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Dit zijn ‘Oude’ woorden uit Ps. 27 die vertellen hoe er in deze dagen maar Eén is die ons zegent én de kracht én het vertrouwen geeft om door te gaan. In de kracht van Jezus doe ik dingen die ik niet voor mogelijk hou. Zo ook een tentamen Aramees, dat geloof ik. Daarom wil ik God de eer geven die Hem toekomt. Velen hebben met ons gebeden; onze gebeden worden en zijn verhoord. Dus dank Hem wie danken wil…

O, Seth staat nu aan mijn werktafel: ‘Pap, we gaan nu eten.’ Kijk dat is duidelijke taal. Mensen tot morgen.

Hans

maandag 28 mei 2007

Het laatste nieuws...; maandag 2e Pinksterdag.

Hoera, Hans heeft een voldoende voor het eerste deel van zijn tentamen Kerkrecht! Het tweede deel volgt a.s. donderdag. Maar eerst heeft hij op woensdag 30 mei een tentamen Aramees. Hier ziet hij tegen op, want het is een groot tentamen en hij vindt het lastig. (Gelukkig vinden wij veel bidders op ons pad.) Als dat achter de rug is komt het vervolg van zijn eindscriptie.

Afgelopen zaterdag hebben wij (Eefke, Max en Seth) een heerlijke middag en avond gehad met de familie Janse. We hebben twee boten gehuurd en zijn op de Reeuwijkse plassen gaan varen. Gelukkig werkte het weer mee, daarna hebben we met elkaar gegeten. Helaas moest Hans thuis blijven om zich voor te bereiden op zijn tentamen.

Afgelopen donderdagavond hebben wij kennis kunnen maken met de steunbiedende kerken. Hans heeft verteld over zijn werk in de Schilderswijk en een presentatie gegeven over ons werkbezoek aan Kwazulu-Natal.

Ondertussen jeuken onze linkerschouders nog van de tbc vaccinatie. Het lijkt wel of wij allemaal gestoken zijn door een enorme mug. De jongens hopen dat het nu afgelopen is met al die prikken... maar “helaas..." er komt ook nog een hondsdolheid vaccinatie aan.

Wat gaat er deze week onder andere gebeuren?
- datum prikken met het verhuis bedrijf.
- scholen zoeken voor Max en Seth in Z.-A.
- zoeken naar een woonruimte in Z.-A.
- formaliteiten/documenten rondom visum en werkvergunning
- tentamen Aramees en Kerkrecht II
- huur woonruimte in Kampen verlengen
- internationale dyslexieverklaring van Max aanvragen

O,... Seth komt mij vragen of ik met hem ga skaten. Dus ik laat het hier vandaag bij.

Eefke

maandag 21 mei 2007

Weer terug vanuit Delft

Max, Seth en ik zijn weer terug van ons lange weekend weg. Terwijl Hans hard heeft zitten zwoegen achter zijn boeken ben ik met de jongens naar onze woonboot gegaan. Wij hebben het heerlijk gehad en Hans heeft goed kunnen doorwerken. Wel heel jammer dat hij er niet bij kon zijn de afgelopen dagen. Het was zo gezellig om weer even in de Zuiderstraat te terug te zijn. Wij hebben genoten van alle warmte en gezelligheid van de buren en familie. Voor Max en Seth was het heerlijk om zo vanuit de boot naar buiten te kunnen rennen, voetballen, hutjes bouwen, vriendjes te ontmoeten. Op vrijdag heeft Max zijn verjaardag gevierd met zijn oude vrienden. Op zaterdag hadden kwamen opa en oma Vel Tromp en ooms en tantes, neefjes, nichtjes op bezoek. De tuintafel zat weer vol en iedereen bleef mee eten.

Maar nu zijn wij dus weer terug in Kampen en Hans is weer blij dat er weer “herrie” in huis is.”De jongens hadden vanmorgen geen zin in school, maar zij hadden wel iets leuks om naar uit te kijken. Zondag hadden wij Arie en Merrel Reitsema aan de telefoon. Zij waren net een weekje terug uit Zuid-Afrika en van plan om ons maandagmiddag te bezoeken. Het was heel goed om hen te ontmoeten. Zij hebben ons een filmpje laten zien van hun afscheidsfeest in Zuid-Afrika. Indrukwekkend.

vrijdag 18 mei 2007

Tentamen kerkrecht

Vandaag was het blokken geblazen. Er stond een tentamen Kerkrecht op het menu. Vanmorgen om 8.30 uur kreeg ik per email 14 vragen opgestuurd. Tot 17.00 uur kreeg ik de tijd om deze te beantwoorden en terug te sturen. Alles mag ik gebruiken, boeken, artikelen en zelfs het Internet. Kijk bijvoorbeeld op deze pagina, een boeiende site waar je makkelijk kunt verdwalen. Zo’n tentamen lijkt een eitje, maar aan mij de taak om niet te verdwalen en af en toe ook nog iets zinvols te schrijven.

Effectief had ik ongeveer acht uur tot mijn beschikking, dit betekende dat ik ongeveer een halfuur per vraag had om die te beantwoorden. Dat lijkt veel, maar echt het is zo voorbij. En voorbij is het. Inmiddels zit ik met twee lamme handen en tien rsi-vingers. Ergens volgende week heb ik een eindgesprek over dit tentamen dan weet ik meer.

Om jullie nu een idee te geven zal ik twee vragen opgeven. Laat me maar weten als je het antwoord weet. De opgaven gaan over de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), editie 1978.
1) Benoem het verschil in visie t.a.v. de verhouding kerk en school tussen art. 21 van de Kerkorde uit 1619/1905 en art. 57 van de Kerkorde uit 1978?

2) Wanneer er bezwaar wordt ingediend tegen een verkozen broeder, mag dan terwille van een rustige afhandeling daarvan de bevestiging worden uitgesteld? Moet het ook aan de gemeente worden meegedeeld, dat er bezwaar is binnengekomen? Argumenteer.

Ik ben benieuwd wie hier uitkomt.

Wel, het is vrijdagavond, mijn vrouw en kinderen zitten in Delft, dus ik ga maar stappen. Toch?

woensdag 16 mei 2007

De voorbereidingen

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Benieuwd naar onze stappen in de voorbereiding van ons vertrek naar Zuid-Afrika? Via deze site hopen wij met regelmaat ieder op de hoogte te houden.

Twee jaar geleden zijn wij benaderd door de Zendingscommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Kampen met de vraag of wij als gezin wilden wonen en werken in Kwazulu-Natal in Zuid-Afrika.
Je kunt over het werkgebied meer lezen op de site:
www.zendingspost.nl en op de site van onze collega op: www.enkumane.co.za.

Inmiddels zijn wij zomer 2005 op werkbezoek geweest en is een traject gevolgd van afstuderen en voorbeiden. Eind januari 2007 zijn wij op de valreep verhuisd naar Kampen. De plek waar Hans zijn studie als predikant op de Theologische Universiteit hoopt af te ronden en de plek van de gemeente die ons wenst uit te zenden naar hun zendingsgebied ZA.

Met deze verhuizing hebben wij ons vertrouwde plekje op de woonboot in Delft moeten verlaten. Dat viel niet mee. Vooral voor Max en Seth is het pittig geweest. “Gelukkig” is de boot nog niet verkocht en kunnen wij af en toe in de boot logeren.

Hoera Max is jarig!
We mogen weer heel blij zijn. Want Max is jarig! Gisteren zat hij, volgens Max, nog in zijn ongeluksjaar. Maar vandaag is hij echt veertien geworden.

Geleficiteerd Max.