Volg onze bezigheden nu ook via Google+

Gaandeweg ontdekten we dat we minder frequent de blog bijhouden. Dit heeft te maken met de routine van ons dagelijkse leven. Hoeveel Nederlanders schrijven over hun dagelijkse leven? Toch vinden we het belangrijk om kleine en grote dingen te delen. De grote dingen zullen we op deze blog blijven schrijven, maar voor de meer kleinere dingen maken we gebruik van Google+. Wie geïnteresseerd is kan mij een E-mail sturen, waarna je een uitnodiging ontvangt om op die manier ons te volgen.
Aanmelden voor Google+ kan ook via deze link: Google+ aanmelden.

dinsdag 25 augustus 2009

Living@Dumpsite

Als gevolg van een lekkage moesten we een deel van onze badkamer opnieuw betegelen. Als rechtgeaarde Nederlander ga je netje met je afval om. Dus ben ik naar het 'grote' afvalscheidingsstation van de stad gereden. Tot mijn grote verbazing wordt het afval inderdaad wel gescheiden, maar heel anders dan dat ik het mij voorstelde!

Posted via web from Mayibongwe, wat er al gebeurd