Volg onze bezigheden nu ook via Google+

Gaandeweg ontdekten we dat we minder frequent de blog bijhouden. Dit heeft te maken met de routine van ons dagelijkse leven. Hoeveel Nederlanders schrijven over hun dagelijkse leven? Toch vinden we het belangrijk om kleine en grote dingen te delen. De grote dingen zullen we op deze blog blijven schrijven, maar voor de meer kleinere dingen maken we gebruik van Google+. Wie geïnteresseerd is kan mij een E-mail sturen, waarna je een uitnodiging ontvangt om op die manier ons te volgen.
Aanmelden voor Google+ kan ook via deze link: Google+ aanmelden.

vrijdag 31 december 2010

De afsluiting van 2010 en een korte blik op 2011

Beste mensen,

Nee, vandaag geen foto van het traditionele oliebollen bakkerij. Maar wel een nieuwe blog, die geschreven is vanuit de achterkant van de Toyota. Waar een zendingsauto al niet goed voor is… (een oplettende lezer, zal wel in de gaten hebben dat er wel degelijk gebakken wordt).


Graag willen we jullie (een beetje) bijpraten over ons werk en leven. Afgelopen jaar is een vrij intensief (alweer? Yep, alweer) jaar geweest. In april ontvingen wij een delegatie uit Nederland, in juni/juli zijn we op verlof in Nederland geweest en ondertussen gaan de reguliere werkzaamheden door.

Delegatiebezoek
Het delegatiebezoek was dit jaar vrij pittig. We zullen jullie de details besparen, maar een belangrijke beslissing die toen genomen werd, veranderde mijn werksituatie. Na bijna drie jaar van uitproberen en initiatieven nemen, bleek de gekozen structuur niet werkbaar. U zult begrijpen dat met zo’n beslissing er veel vragen loskomen. Een hoofdvraag was: ‘Hoe gaan we nu verder’? Deze vraag heeft onze gemoederen in de rest van het jaar bezig gehouden. Uiteindelijk is er in november is een positieve beslissing genomen (zie hieronder). Even voor alle duidelijkheid: de moeite lag in de gekozen structuur en niet zozeer in mijn werkzaamheden (die konden zo goed als mogelijk doorgang vinden).

Verlof
Ons verlof verliep (zoals de meesten van jullie weten) ook anders dan we verwacht hadden. Zowel Eefke haar vader als ook haar zwager waren ernstig ziek. Om deze reden is Eefke zelfs ruim twee weken eerder naar Nederland vertrokken! Tijdens ons bezoek is Eefke haar vader overleden. Hoewel dit heel verdrietig was, waren wij wel dankbaar dat we juist toen in Nederland waren. Met Eefke haar zwager is het nog steeds spannend. Zijn behandeling slaat goed aan, maar hij heeft best nog wel een lange weg van herstel te gaan.

Familie-leven
Aan het einde van het jaar, is het bij ons (zuiderlijk halfrond) een spannende tijd, want dan zijn er de jaar-examens. Nog maar net terug van verlof, moest Max zich hierop gaan voorbereiden. Tot en met zijn examens in november heeft hij hard geblokt, en mat succes! Max heeft ook dit jaar weer goede resultaten behaald en gaat in 2011 zijn examenjaar in!

Tja, wat zal ik over Seth schrijven? Seth is energiek, Seth heeft zijn plek hier goed gevonden, Seth is voor alles in (sport, cultuur, etc.) en Seth doet het gewoon erg goed, hier in ZA. Het is een jongen die goed kan omgaan met het Engelse school systeem (m.a.w.: gedraagt zich wanneer het moet, en “flest” de boel als het kan… Ha, ha, van wie zal hij dat hebben?) Ook Seth gaat naar een nieuwe klas: Grade four. Dat wil zeggen: de bovenbouw, dus dit jaar zal het meer aanpakken voor hem zijn. We zijn benieuwd hoe hij hiermee omgaat.

Ook met Eefke heeft het goed hier in Zuid-Afrika. Ze onderneemt initiatieven (bijvoorbeeld op de scholen) en vindt van tijd tot tijd weer inspiratie om te schilderen. Natuurlijk is het wel zo, dat Nederland ‘trekt’. Tja, ze mist haar familie, haar vrienden en het sociale leven. Ook de spannende tijd rondom mijn werkzaamheden had invloed op ons dagelijks leven. Toch was zij vol vertrouwen. Wat dit aangaat kan ik niet anders schrijven (opnieuw) dat ik een geweldige ega heb, waar ik enorm trots op ben.

Wat gaat er in 2011 gebeuren?
Met deze vraag schijf ik iets over mijzelf. Zoals ik al aangaf zijn de afgelopen drie jaar vrij pittig geweest. Ondanks initiatieven en afspraken wilde mijn werkzaamheden niet echt op gang komen. Toch, zijn het ook leerzame jaren geweest en daarmee hoop ik de komende twee jaar mijn voordeel te doen. Want er gaat wat veranderen…

In de komende twee jaar ga ik mij in Durban richten op werkzaamheden die ook in Den Haag gedaan heb: zending in de stad (of Urban Ministry, zoals we dat hier noemen). Met deze nieuwe werkzaamheden kan ik mij richten op zowel de taak waarvoor ik ben uitgezonden (voorgaan in kerkdiensten en geven van cursussen), als ook zending in de stad. Hoewel we geen toekomst kunnen kijken, verwacht ik wel, dat dit een verbeterde structuur gaat opleveren. Want in de stad is er veel te doen én ik kan de locale kerken uitnodigen om bij deze werkzaamheden te participeren.

Dank voor jullie steun
Beste mensen, we weten dat velen van jullie intensief met ons meeleven. Wij willen jullie daarom danken voor al jullie support, jullie kaartjes, gebeden en andere manieren waarop jullie aan ons dachten. We bidden en hopen dat jullie een goed en gezegend 2011 mogen ontvangen. Het gaat jullie goed!

Inmiddels zijn de oliebollen klaar, dus tot zover de blog van deze keer. En zeg nu zelf, het resultaat mag er zijn niet?