Volg onze bezigheden nu ook via Google+

Gaandeweg ontdekten we dat we minder frequent de blog bijhouden. Dit heeft te maken met de routine van ons dagelijkse leven. Hoeveel Nederlanders schrijven over hun dagelijkse leven? Toch vinden we het belangrijk om kleine en grote dingen te delen. De grote dingen zullen we op deze blog blijven schrijven, maar voor de meer kleinere dingen maken we gebruik van Google+. Wie geïnteresseerd is kan mij een E-mail sturen, waarna je een uitnodiging ontvangt om op die manier ons te volgen.
Aanmelden voor Google+ kan ook via deze link: Google+ aanmelden.

woensdag 20 juni 2007

Voorlopige datum afstudeervoordracht

Beste mensen,

Vanmiddag kreeg ik bericht van mijn hoogleraar. Omdat mijn afstudeerscriptie aan het einde van het schooljaar klaar is, was het lastig om examinatoren te vinden (die niet voor de zomer op vakantie zouden zijn).

Uiteindelijk ziet het ernaar uit dat de voordracht vóór de zomer kan gaan plaatsvinden. Onder voorbehoud dat de scriptie wordt goedgekeurd natuurlijk! De voordracht staat D.V. gepland op maandag 9 juli om 15.00 uur in de aula van de TUK aan de Broederweg 15.

De voordracht is openbaar en dus een ieder die dit wil bijwonen is bij dezen uitgenodigd. Tijdens de voordracht is het mogelijk om vragen naar aanleiding van mijn scriptie vragen te stellen. Wie belangstelling heeft kan een exemplaar bij mij aanvragen. Stuur mij dan een aanmelding via deze link: scriptie.
(In verband met vermenigvuldiging is het handig om dit zo spoedig mogelijk te doen.)

Hartelijke groet,
Hans

dinsdag 19 juni 2007

Ds. Sithole vertrekt


Een kort bericht tussendoor. Vandaag is ds. Sithole voor het laatst. Morgenochtend vertrekt hij om 6:00 uur naar Zuid-Afrika. Daarom hebben we op de valreep een foto gemaakt. We hebben een goede tijd met hem gehad. Bovendien hebben we een toekomstige collega beter leren kennen.

Vandaag was om nog een reden een gedenkwaardige dag, want ik heb mijn scriptie aan de examencommissie aangeboden. Dit betekent dat zij de scriptie al dan niet goedkeuren. Als dat is gebeurd, dan moet ik het nog verdedigen.

Vandaag was dus een vreemde dag. Opeens realiseer je dat je alles gedaan hebt voor de opleiding theologie. De laatste stap is het examen voor de kerk. Dat volgt al snel. Daarom gaan 'we' gewoon door. Nog even doorzetten en dan...

woensdag 13 juni 2007

Wat gebeurde er in de eerste weken van juni?

Lieve mensen,

Terecht werd er gevraagd of er in juni niets meer gebeurd was. Hartelijk dank voor die aansporing, want het werkt direct!
De afgelopen tijd zijn we druk in overleg met NGK Kampen over de invulling van ons vertrek. Er moet nog zoveel gebeuren en beide partijen trekken er hard aan om alle formaliteiten rond te krijgen. In dit kader heeft Eefke veel contact met Geertje. Zij is een echtgenote van een van de emeriti zendelingen. Zij zijn in Zuid-Afrika blijven wonen en hebben goede kennis van scholen en woonwijken. Het is fijn om iemand te kennen die van alles voor ons uitzoekt.

Een heel ander nieuws is dat we een van mijn toekomstige collega’s op bezoek hebben. Ds. Sithole is een van de Zulupredikanten die hier in Nederland een conferentie heeft bijgewoond. Die is nu voorbij en hij logeert bijna twee weken bij ons. Ondertussen bezoekt hij Nederlandse kerken en ontmoet mensen van de zending. Ds. Sithole is een fijne man en het is erg gezellig om deze gast in huis te hebben. Bovendien versterkt dit de band bij voorbaad.

Afgelopen week heb ik bezoek gehad van een voorbereidingscom- missie die een vooronderzoek doet naar mijn motivatie om predikant te worden. Samen hebben we dus gesproken over onze weg en mijn studie en zijn er voorlopige afspraken gemaakt over de invulling van het examen zelf. Zoals het er nu naar uitziet zal ik DV geëxamineerd worden op do. 5 juli vanaf 19.00 uur.

De studie. Tja, ook dat gaat hard. Om dit moment worden de laatste punten en komma’s gezet. We hopen van harte dat ik deze week mijn scriptie kan aanbieden. Als dat lukt dan kan ik mij geheel wijden aan de voorbereidingen voor het kerkelijke examen.

Wel tot zover voor nu. Genoeg gebedspunten, lijkt me. In de volgende bijdrage hoop ik te kunnen schrijven over de voorbereidingen van de komende kerkdiensten (bevestiging, intrede, uitzending). En natuurlijk de dingen van de dag.

Groet, Hans